Regulamin RODO

Regulamin RODO 

Szanowna Klientko/ Szanowny Kliencie, 
w związku z wprowadzonymi u nas zmianami w zakresie ochrony danych osobowych wynikających z RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ) wykonując obowiązek przewidziany w art. 14 RODO pragniemy poinformować Cię o tym, iż chronimy Twoje dane, a nadto o prawach, które Ci przysługują: 

informacje: Administrator: Mobilno-Stacjonarne Studio Urody “Pazurki u Czurki” Magdalena Czura-Kłosiewicz  – właściciel salonu kosmetycznego 

Cele przetwarzania: Zarezerwowanie usługi. Przeprowadzenie usługi – wykluczenia przeciwskazań – w celu prawidłowego i terminowego wykonania usługi. 

Zakres danych, które przetwarzamy: Imię i nazwisko ( lub pseudonim), numer telefonu kontaktowego. Podstawowe informacje dot. stanu zdrowia. 

Podstawy prawne przetwarzania: Uzasadniony interes administratora danych. 

Prawa związane z przetwarzaniem danych: Prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz inne prawa określone w informacji szczegółowej. 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych: 
Administrator danych osobowych 
Administratorem Twoich danych osobowych jest Mobilno-Stacjonarne Studio Urody “Pazurki u Czurki” Magdalena Czura-Kłosiewicz , Tel.:601-159-944, e-mail: magda.czura.klosiewicz@gmail.com, strona internetowa: www.pazurkiuczurki.pl , adres pocztowy: 23-250 Urzędów, ul. Wodna 18 

Zakres danych które przetwarzamy: 
Jeśli skontaktujesz się z nami będziemy prosić o podanie Twojego imienia lub pseudonimu oraz numeru telefonu kontaktowego. 

Podstawowe informacje dot. stanu zdrowia w celu wykluczenia przeciwskazań do zabiegów kosmetycznych. 

Cele przetwarzania: 
Twoje dane w postaci imienia (pseudonimu) i numeru telefonu są nam potrzebne celem prawidłowego zaplanowania i zarezerwowania usługi dla konkretnej osoby. Numer telefonu jest nam potrzebny w przypadkach dotyczących wyłącznie kwestii wykonania zamówionej przez Ciebie usługi, w szczególności w sytuacji konieczności odwołania lub przełożenia zarezerwowanego terminu z powodu nieprzewidzianych okoliczności takich jak np. choroba lub awaria. Dane dot. Twojego zdrowia służą jedynie w celu wykluczenia przeciwskazań do zabiegu. 

Czas przetwarzania: 
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez 10 lat.   Twoich danych nikomu nie powierzamy i nie udostępniamy. 

Podstawa prawna przetwarzania: 
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz uzasadniony prawnie interes polegający na tym, aby prawidłowo ustalić w jakim terminie mamy wykonać dla Ciebie usługę oraz aby móc się z Tobą skontaktować w razie sytuacji nieprzewidzianej. 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 
Masz prawo do: -dostępu do Twoich danych osobowych, -żądania sprostowania lub w określonych przypadkach usunięcia Twoich danych osobowych, -żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, – prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – bowiem przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, 

W celu skorzystania z Twoich praw powinieneś skontaktować się z nami. 

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.