Regulamin

REGULAMIN

Regulamin Mobilno-Stacjonarnego Studia Urody “Pazurki u Czurki” w Urzędowie:

1. Godziny otwarcia Studia Urody: od wtorku do soboty: 10:00 – 19:00. W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy Studio Urody “Pazurki u Czurki” jest nieczynne.

2. Studio Urody “Pazurki u Czurki” oferuje kompleksowy pakiet usług kosmetycznych, fachowe porady i konsultacje kosmetyczne, możliwość zakupu kosmetyków detalicznych, bonów prezentowych, pakietów zabiegowych i wielu innych usług.

3. Klient przed wykonaniem zabiegu w trakcie konsultacji ma obowiązek poinformować pracownika Studia Urody “Pazurki u Czurki” o wszelkich chorobach, alergiach, przyjmowanych lekach, suplementach diety, ciąży, połogu, wstawionych protezach, zastawkach, rozruszniku serca, wykonanych zabiegach w domu lub w innym salonie oraz pozostałych przeciwwskazaniach do zabiegu. Klient ma obowiązek do stosowania się do zaleceń po zabiegu zgodnie z instrukcją przekazaną podczas zabiegu. Studio Urody “Pazurki u Czurki” nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu, brak efektów zabiegu w przypadku nie stosowania się do zaleceń po zabiegu oraz pielęgnacji domowej.

4. Wszelkie reklamacje dotyczące zabiegu są rozpatrywane w ciągu 48h od wykonania zabiegu. Do rozpatrzenia reklamacji konieczna jest osobista konsultacja z odpowiednim terapeutą w salonie w ciągu 72h od wykonania zabiegu. Dalsze postępowanie reklamacyjne podlega przepisom kodeksu cywilnego.

5. Zakup usługi w Studiu Urody “Pazurki u Czurki” jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Studio Urody “Pazurki u Czurki” oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. Za ewentualne konsekwencje powikłań po zabiegu w wyniku niepoinformowania o zaistniałych przeciwwskazaniach lub niezastosowania się do zaleceń po zabiegu całkowitą odpowiedzialność będzie ponosił Klient, co za tym idzie zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Studia Urody “Pazurki u Czurki”.

6. Udostępnienie danych osobowych przez Klientów na ankietach, kartach klienta jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych przez Studio Urody “Pazurki u Czurki” zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

7. Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, w zależności od ilości zużytego materiału oraz indywidualnie dopasowanej oferty dla Klienta.

8. W przypadku zmiany cen, ceny będą aktualizowane na stronie internetowej.

9. Karnety wykupione w Studio Urody “Pazurki u Czurki” i ważne są przez okres 1 miesiąca od daty wykonania pierwszego zabiegu lub zgodnie z terminem określonym przez kosmetologa.

10. Nasze promocje i rabaty nie łączą się ze sobą, oraz z voucherami, bonami zniżkowymi.

11. Nie przyjmujemy zwrotów zakupionych w Studio Urody “Pazurki u Czurki” usług lub kosmetyków.

12. Za przedmioty pozostawione bez opieki na terenie, Studio Urody “Pazurki u Czurki” nie ponosi odpowiedzialności.

13.Za usługi świadczone w Studio Urody “Pazurki u Czurki” płatności można dokonać gotówką, kartą płatniczą, voucherami, bonami. W przypadku płatności przelewem lub punktami, środki na koncie muszą zostać zaksięgowane najpóźniej 1 dzień przed umówionym zabiegiem.

14.W przypadku braku rezerwacji Klient może skorzystać z usług pod warunkiem wolnych miejsc. Rezerwacja wykonania usługi w Studiu Urody “Pazurki u Czurki” i następuje po sprawdzeniu przez Personel Studia Urody danego terminu i potwierdzeniu rezerwacji dokonywanej słownie, za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź SMS.

15.Rezerwacja usługi w Studio Urody “Pazurki u Czurki” jest ważna maksymalnie przez 15 minut po umówionym terminie. W przypadku spóźnienie się Klienta powyżej 15 minut od umówionego terminu rezerwacji, Studio Urody “Pazurki u Czurki” zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji bądź skrócenia czasu zabiegu bez możliwości obniżenia ceny zabiegu.

16.Studio Urody “Pazurki u Czurki” zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia, grafiku pracy, anulowania wizyty, z przyczyn niezależnych, jak np. choroba personelu czy problemy techniczne

17. W przypadku gdy Klient rezerwuje zabiegi dla 2 i więcej osób, Studio Urody “Pazurki u Czurki” pobiera przedpłatę w wysokości min 50% wartości zarezerwowanych zabiegów. Płatności można dokonać gotówką, kartą płatniczą lub przelewem na wskazane konto. W przypadku płatności przelewem środki na koncie muszą zostać zaksięgowane najpóźniej 1 dzień przed umówionym zabiegiem. W przypadku płatności bonem podarunkowym przedpłata 50% wartości zarezerwowanych zabiegów jest pobierana automatycznie.

18. Klient, który posiada voucher, bon lub zaproszenie którym opłacony zostanie zabieg winien okazać go przed rozpoczęciem zabiegu.

19. Klient dysponujący opłaconym wcześniej karnetem, bonem prezentowym lub voucherem, może jednokrotnie opuścić umówiony zabieg. W przypadku kiedy Klient dysponujący opłaconym wcześniej karnetem, bonem prezentowym lub voucherem powtórnie nie przyjdzie na umówioną godzinę, Studio Urody “Pazurki u Czurki” traktuje to jako usługę zrealizowaną, kwota zgodnie z rodzajem usługi zostanie potrącona z karnetu, bonu lub vouchera.

20. W przypadku, gdy Klient 2-krotnie nie stawi się na umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej wizyty pracownik ma prawo poprosić o dokonanie przedpłaty, która przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie. Przedpłaty można dokonać gotówką, kartą lub przelewem na konto. Kwota musi zostać zaksięgowana na koncie najpóźniej na 1 dzień przed terminem zabiegu.

21. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Studia Urody “Pazurki u Czurki” są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do zaleceń pracowników.